k čemu slouží kalová čerpadla

Obecné informace o používání: Kalová čerpadla se používají především k čerpání kalných a znečištěných vod. Čerpadel tohoto druhu je rozmanité množství a záleží na hlavním záměru použití. Většina kalových čerpadel je ponorná. Typy čerpadel s rozmělňovacím mechanismem dokáží vysát organické nečistoty, které lze rozmělnit, např. tlející listí a drobné větvičky. Kalová čerpadla dokáží čerpat i kalnou vodu s písčitým znečištěním s různou hrubostí částic.

Internetové ceny a jejich aktualizace na tomto webu. Doprava účtovaná při zaslání zboží.

Ceny se aktualizují dle nových cen od dodavatelů. U zboží které není skladem je cena na dotaz. Při zasílání zboží se učtuje cena od 140,-Kč bez DPH dle váhy zboží.

Kalová čerpadla - použití

Odvodňování zatopených sklepů – Čerpání odpadních a kalných vod – Snižování hladiny spodní vody – Vyprazdňování bazénů a výkopů – Odvodňování jímek a šachet – Vyprazdňování nádrží a cisteren

k čemu slouží ruční čerpadla

Ruční čerpadla a pumpy se většinou používají na čerpání malého množství vody, tam kde není přístupná elektřina. Ruční čerpadla se dají také výborně využít na čerpání pohonných hmot a paliv ze sudů a nádrží. S těmito čerpadly lze čerpat pouze tekutiny bez nečistot.

k čemu slouží horizontální a průmyslová čerpadla

Horizontální čerpadla se používají na čerpání čisté bezkalové vody a médií. Čerpadlo není ponořeno do kapaliny, ale je mimo ni. Má sací hadici nebo potrubí, jehož délka resp. výška je ovlivněna výkonem čerpadla, maximálně však 8m výšky od hladiny. Tato čerpadla se používají především k zásobování vodou a zvyšování tlaku v systému. Průmyslová čerpadla fungují na stejném principu jako čerpadla horizontální. Mají ovšem mnohem vyšší výkon a životnost. Některé typy jsou vyráběné z chemicky odolných materiálů, takže snesou čerpání chemicky agresivních kapalin.

Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla (nautily) se vyznačují vysokou výtlačností. Jsou celá ponořená ve vodě a čerpají pouze čistou vodu. Používají se zejména v hlubinných vrtech a studních.

Co jsou to Úpravny vody?

Filtrace je odstraňování zákalu a nečistot různé velikosti až po koloidní látky, absorbování nežádoucích příchutí, pachů a zabarvení. Odstraňování železa či manganu a neutralizování kyselosti. Mechanicky se z vody odstraňují zejména nečistoty mikroskopických rozměrů. Filtrací přes vrstvu aktivního uhlí se z vody odstraňuje také chlór, organické látky, včetně rakovinotvorných organických sloučenin chlóru. Reverzní osmóza je fyzikální čistící proces bez chemikálií, který umožňuje odstranění několika druhů znečištění vody díky polopropustné membráně. Membrána propustí pouze molekuly vody a látek o podobné molekulární velikosti. Dokáže však zachytit všechny molekuly větší, např. olovo, azbest, arzén, barium, rtuť, chróm, fluoridy, kadmium, selen a dále dusičnany, chloridy, sírany a organické sloučeniny. Voda upravená reverzní osmózou je vhodná pro kojence nebo pro lidi s onemocněním jater a ledvin… Změkčování je odstraňování iontů vápníku a hořčíku, které způsobují nepříjemné usazeniny zejména v ohřívacích zařízeních. Při změkčování se tyto soli nahrazují kationty sodíku, který nevytváří usazeniny. Voda proudí přes vrstvu IONEXU, což jsou milióny kuliček pryskyřice potravinářské kvality, které procesem iontové výměny zachytávají vápník a hořčík. IONEX má vysokou životnost a lze ho automaticky regenerovat pomocí solného roztoku. Změkčená voda je šetrná na kotle, radiátory, pračky, myčky, napařovací žehličky. Také snižuje spotřebu mycích prostředků.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz/problém? Napište nám

[bws_google_captcha]

Proč nás kontaktovat?
v oboru čerpací techniky se již pohybujeme více jak 13. let. Rádi vám poradíme, neváhejte nás kontaktovat.