Proč čerpadlo nenasaje?

Nejčastější závadou je netěsnost na sacím potrubí. Sací potrubí musí být dokonale těsné a sací koš nesmí propouštět vodu zpět do studny. Často se také stává, že potrubí není v trvalém mírném spádu od čerpadla ke studni a dochází k tvorbě vzduchové kapsy a tu není čerpadlo schopno odsát.
Je vždy potřeba před spuštěním zavodnit prostor čerpadla a potrubí i samonasávací čerpadlo potřebuje být zcela zavodněno.

Proč čerpadlo často spíná?

Pokud po otevření kohoutku dochází k velmi rychlému sepnutí čerpadla, je pravděpodobně v nádobě nedostatek přetlaku vzduchu. V takovém případě je třeba správně seřídit přetlak vzduchu v tlakové nádobě. Přetlak v nádobě by měl být o dvě desetiny nižší než je zapínací tlak spínače. Tento úkon je nutno provést po úplném vyprázdnění vody v tlakové nádobě.

Jaký objem tlakové nádoby zvolit při jejím výběru?

Volba závisí na předpokládaném odebíraném množství vody a na výkonu čerpadla. Čím je odběr vody častější a čím je čerpadlo výkonnější, tím větší se volí objem tlakové nádoby. Pro standardní domácí vodárny postačuje objem od 20 do 80 litrů, pro větší komerční nebo průmyslové objekty může být nádoba 1000 litrů a více.
Velikost nádoby zejména ovlivňuje četnost spínání čerpadla, proto je např. u ponorných čerpadel, třeba zohlednit při výběru nádoby i omezenou četnost spínání.

Co je to ochrana proti chodu na sucho?

Ochrana proti běhu nasucho je jakékoliv zařízení, které zabrání samovolnému běhu čerpadla při nedostatku kapaliny. Typů ochran existuje velké množství, nejčastěji se používají plovákové spínače, které bývají součástí např. kalových čerpadel.
Další možností, která se velice často používá, je instalace ponorných sond především do vrtaných studní. Bývají nejčastěji na principu vodivosti vody.
Moderní variantou je ochrana na principu měření účiníku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a tím se zjednodušuje instalace.

Co je kavitace?

Tvorba vzduchových bublin naplněných parami, se nazývá kavitace. Tento proces se objevuje v uvnitř tělesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak páry v kapalině.
Kavitace se objeví v případě, když hodnota NPSHR (pozitivní sací výška) čerpadla není naplněna a je následkem závažného poškození čerpadla.
K zabránění kavitace, je třeba se vždy přesvědčit, že na sání čerpadla je dostatečný tlak NPSHA (skutečná pozitivní sací výška), aby v kapalině nedocházelo k varu neboli k přeměně na páru.

Co způsobuje tlakový ráz?

Tlakový ráz je náraz tlaku, který je způsobený náhlou změnou rychlosti průtoku vody v potrubí.
V systémech ve studních je tlakový ráz většinou způsobený nevhodnou instalací pojistného ventilu nebo jeho netěsností.
V těchto případech se v sacím potrubí vytváří částečný podtlak. Při dalším rozběhu se čerpadlo při vysokých otáčkách plní pod tlakem, naráží na uzavřený pojistný ventil a nehybnou vodu nad ním, což způsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.

k čemu slouží kalová čerpadla

Obecné informace o používání: Kalová čerpadla se používají především k čerpání kalných a znečištěných vod. Čerpadel tohoto druhu je rozmanité množství a záleží na hlavním záměru použití. Většina kalových čerpadel je ponorná. Typy čerpadel s rozmělňovacím mechanismem dokáží vysát organické nečistoty, které lze rozmělnit, např. tlející listí a drobné větvičky. Kalová čerpadla dokáží čerpat i kalnou vodu s písčitým znečištěním s různou hrubostí částic.

Internetové ceny a jejich aktualizace na tomto webu. Doprava účtovaná při zaslání zboží.

Ceny se aktualizují dle nových cen od dodavatelů. U zboží které není skladem je cena na dotaz. Při zasílání zboží se učtuje cena od 140,-Kč bez DPH dle váhy zboží.

Kalová čerpadla - použití

Odvodňování zatopených sklepů – Čerpání odpadních a kalných vod – Snižování hladiny spodní vody – Vyprazdňování bazénů a výkopů – Odvodňování jímek a šachet – Vyprazdňování nádrží a cisteren

k čemu slouží ruční čerpadla

Ruční čerpadla a pumpy se většinou používají na čerpání malého množství vody, tam kde není přístupná elektřina. Ruční čerpadla se dají také výborně využít na čerpání pohonných hmot a paliv ze sudů a nádrží. S těmito čerpadly lze čerpat pouze tekutiny bez nečistot.

k čemu slouží horizontální a průmyslová čerpadla

Horizontální čerpadla se používají na čerpání čisté bezkalové vody a médií. Čerpadlo není ponořeno do kapaliny, ale je mimo ni. Má sací hadici nebo potrubí, jehož délka resp. výška je ovlivněna výkonem čerpadla, maximálně však 8m výšky od hladiny. Tato čerpadla se používají především k zásobování vodou a zvyšování tlaku v systému. Průmyslová čerpadla fungují na stejném principu jako čerpadla horizontální. Mají ovšem mnohem vyšší výkon a životnost. Některé typy jsou vyráběné z chemicky odolných materiálů, takže snesou čerpání chemicky agresivních kapalin.

Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla (nautily) se vyznačují vysokou výtlačností. Jsou celá ponořená ve vodě a čerpají pouze čistou vodu. Používají se zejména v hlubinných vrtech a studních.

Co jsou to Úpravny vody?

Filtrace je odstraňování zákalu a nečistot různé velikosti až po koloidní látky, absorbování nežádoucích příchutí, pachů a zabarvení. Odstraňování železa či manganu a neutralizování kyselosti. Mechanicky se z vody odstraňují zejména nečistoty mikroskopických rozměrů. Filtrací přes vrstvu aktivního uhlí se z vody odstraňuje také chlór, organické látky, včetně rakovinotvorných organických sloučenin chlóru. Reverzní osmóza je fyzikální čistící proces bez chemikálií, který umožňuje odstranění několika druhů znečištění vody díky polopropustné membráně. Membrána propustí pouze molekuly vody a látek o podobné molekulární velikosti. Dokáže však zachytit všechny molekuly větší, např. olovo, azbest, arzén, barium, rtuť, chróm, fluoridy, kadmium, selen a dále dusičnany, chloridy, sírany a organické sloučeniny. Voda upravená reverzní osmózou je vhodná pro kojence nebo pro lidi s onemocněním jater a ledvin… Změkčování je odstraňování iontů vápníku a hořčíku, které způsobují nepříjemné usazeniny zejména v ohřívacích zařízeních. Při změkčování se tyto soli nahrazují kationty sodíku, který nevytváří usazeniny. Voda proudí přes vrstvu IONEXU, což jsou milióny kuliček pryskyřice potravinářské kvality, které procesem iontové výměny zachytávají vápník a hořčík. IONEX má vysokou životnost a lze ho automaticky regenerovat pomocí solného roztoku. Změkčená voda je šetrná na kotle, radiátory, pračky, myčky, napařovací žehličky. Také snižuje spotřebu mycích prostředků.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz/problém? Napište nám

[bws_google_captcha]

Proč nás kontaktovat?
v oboru čerpací techniky se již pohybujeme více jak 13. let. Rádi vám poradíme, neváhejte nás kontaktovat.