Přečepávací boxy

čerpání splaškových vod pod úrovní gravitační kanalizace

 • fekabox 100

  FEKABOX 110

  Samonosná nádržž z velmi pevného polyetylenu s plynotěsným
  víkem pro uložžení do země nebo i pro volnou montើ. Připraveno
  pro montើ doporučených typů čerpadel provedení M-A.

 • genix-foto

  GENIX 110

  Automatická přečerpávací stanice

  Malé přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod. Jejich použití je nezbytné tam, kde odpadní voda nemůžže být vypoušštěna samospádem. Přečerpávací stanice se instaluje přímo za WC.

 • genix-foto

  GENIX 130

  Automatická přečerpávací stanice

  Malé přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod. Jejich použití je nezbytné tam, kde odpadní voda nemůžže být vypoušštěna samospádem. Přečerpávací stanice se instaluje přímo za WC.

 • genix vt

  GENIX VT 010

  Automatická přečerpávací stanice

  Malé přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod. Jejich použžití je nezbytné tam, kde odpadní voda nemůžže být vypoušštěna samospádem.

 • genix vt

  GENIX VT 030

  Automatická přečerpávací stanice

  Malé přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod. Jejich použžití je nezbytné tam, kde odpadní voda nemůžže být vypoušštěna samospádem.

 • genix wl

  GENIX WL 110

  Automatická přečerpávací stanice

  Malé přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod. Jejich použžití je nezbytné tam, kde odpadní voda nemůžže být vypoušštěna samospádem.

 • genix wl

  GENIX WL 130

  Automatická přečerpávací stanice

  Malé přečerpávací stanice určené pro akumulaci a automatické odčerpávání odpadních vod. Jejich použžití je nezbytné tam, kde odpadní voda nemůžže být vypoušštěna samospádem.